Ad Leeuwenhage geeft – vanuit Stichting Advocaal – bijbelstudie op locatie. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd de bestaande bijbelstudies bij te wonen. Er is nog ruimte voor spreken in andere samenkomsten (structureel of incidenteel). De kosten worden bestreden uit de collecte.

Advocaal

Helmstraat 48, 3641 EV  Mijdrecht

Tel.: (0297) 78 58 32

Mobiel: 06 57 20 93 11

E-mail: adleeuwenhage@advocaal.nl

of

advocaal@gmail.com

NL89 INGB 0003 4102 96 t.n.v. A.H. Leeuwenhage