Hoorn des Overvloeds

Hoorn des Overvloeds. De Nederlandse uitdrukking “Hoorn des Overvloeds” stamt uit het Latijn. Het is de vertaling van Cornucopia. Latijn: cornu (hoorn) en copia (overvloedige voorraad). Van oudsher is de Cornucopia het symbool voor overvloed. Het symbool van voorspoed en weelde. Dit

Lees meer

7 op een rijtje

Even een blik op brief aan de Efeziërs: De Essentie van de brief is: De eer, de lof en de dankzegging aan de God en Vader van onze HEERE Jezus Christus. (Efeze 1:3) Want: Wij hebben van onze God en Vader en van de

Lees meer