Even een blik op brief aan de Efeziërs: De Essentie van de brief is: De eer, de lof en de dankzegging aan de God en Vader van onze HEERE Jezus Christus. (Efeze 1:3) Want: Wij hebben van onze God en Vader en van de

Lees meer