Psalm 23

Psalm 23 is één van de meest bekende Psalmen. De Herders Psalm. En net zoals alle Psalmen, is uiteraard ook deze Psalm Messiaans.

Het zijn woorden die eigenlijk gesproken worden door de mond van de HEERE Jezus Christus.

Lukas 24 : 25-27, 44-46:

“Al wat er in het Oude Testament ook gesproken is, het is het Getuigenis over Mij”.

Handelingen 2 : 29:

“Ik mag nu vrijuit spreken, dat David niet over zichzelf, maar over Christus, gesproken heeft”.

Deze 23e Psalm valt in 3 delen uiteen (elk van 2 verzen):

A. De Herder en Zijn schapen (vers 1 en vers 2)

B. De Gids en degenen die door Hem geleid worden (vers 3 en vers 4)

C. De Herder en de Zijnen (vers 5 en vers 6)

Ook de plaats die deze Psalm inneemt is belangwekkend. Hij staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groep van 3.

Lees verder in de PDF

Wil Leeuwenhage

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *