Filemon

Deze brief is gericht aan de in Kolosse wonende Filemon. Filemon heeft een slaaf, genaamd Onesimus. Maar Onesimus is van zijn meester Filemon weggelopen en hij is op zijn vlucht terechtgekomen in Rome. Daar ontmoet hij de apostel Paulus en Onesimus komt tot geloof in de HEERE Jezus Christus. Op verzoek van Onesimus zelf, wordt hij nu door de apostel Paulus teruggezonden naar zijn meester Filemon.

Deze brief staat duidelijk in verbinding met de zogenaamde 3 gevangenisbrieven: Efeze, Filippenzen en Kolossenzen.

Deze 4 brieven zijn niet alleen in dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden door de apostel Paulus geschreven (namelijk tijdens zijn gevangenschap in Rome), maar ze zijn ook op één en hetzelfde tijdstip “op de post” gedaan.

Lees verder in de PDF

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.