Hebreeuwse letters – aleph

Aleph. De eerste Hebreeuwse letter. De betekenis van het Hebreeuwse woord aleph is: “Hoofd van de stier”. Het woord aleph wordt ook vertaald met “duizend” of “koploper”, “voortrekker”, “vorst”, “overste”, “leidsman”, “nok”. Omdat de aleph de eerste letter van het Hebreeuwse Woord van God is, is deze letter de uitbeelding van God Zelf. Hij Die de Eerste, de Voorste, de Vorst, de Nok en de Overste is. Hij die het begin is van alle dingen.

De complete stier

Omdat de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet het Hoofd van de Stier is, zijn de volgende 21 Hebreeuwse letters het Lichaam van de Stier. Het Hebreeuwse alfabet is dus een complete Stier. Deze letters vormen de verschijning en openbaring van het Woord van God onder het Oude Testament. De stier is het toonbeeld van kracht en vruchtbaarheid. De stier is de uitbeelding van het Levenbrengend en Levengevend Woord van God.

De alles bepalende aleph

De aleph is de alles bepalende letter. Hij bepaalt wie Hem kunnen volgen. De stier is namelijk de koploper van de kudde, de vorst of voorste. Alleen zij die hun vertrouwen stellen op Jehovah Jezus Christus, zij die gelovigen in Christus zijn, kunnen Zijn volgelingen zijn. Zij horen bij Zijn kudde.

Alle letters, dus ook de aleph, spreken in eerste en hoogste instantie over Christus. Hij, Die de Gelovige bij uitstek was en is.

Ook zijn navolgers

Bijgevolg spreken al deze letters in tweede instantie ook over de Hem navolgende gelovigen. Ook wij, in onze nog vernederde lichamen, buigen ons voor het Woord van God en zullen dan het Woord van God weerspiegelen (1 Korinthe 13:12). De houding van onze HEERE Jezus Christus ten opzichte van het Woord van God, is ons tot voorbeeld en zal, dwars door alles heen, ook voor ons heerlijkheid tot gevolg hebben.

Zoals we zullen zien in de PDF, vinden we deze waarheden ook in de letter aleph terug.


Bekijk de PDF Hebreeuwse letters – aleph
Ga naar studie:

Hebreeuwse letters – Inleiding


Hebreeuwse letters – aleph

 

Ad Leeuwenhage

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments