Mozes: machtig type van Christus

Want: Beiden zijn een uitdrukkig van het “Woord Gods” ;

Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar…
Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen;
Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen;
Beiden wisten dat de Bedeling der wet zeer tijdelijk was, namelijk…

Totdat het Zaad gekomen zou zijn (Galaten 3 : 16)!

Het wachten was op Hem, van Wie de wet getuigde. Mozes zocht door aanschouwelijk onderwijs getuigenis te geven van Hem, Die komen zou.

Lukas 24 : 25; 24 : 44; Johannes 6 : 46:

De HEERE Jezus Christus wist en geloofde, dat heel de wet getuigde van Hem alleen.

Heel de tabernakel bijvoorbeeld, is een type van Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente.

Het is heel vervelend voor Mozes, dat zijn naam gekoppeld is aan een leven onder de wet, terwijl de Naam van de HEERE Jezus Christus staat voor een leven onder het Nieuwe Verbond der Genade.

Lees verder in de PDF

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *