Voor ‘t Voetlicht

Hieronder vindt u een door Anneke Hölsgens zelf geschreven stukje, dat op de achterzijde van het eveneens door haar geschreven boek Voor ’t Voetlicht staat gedrukt.

Anneke is gegrepen door de geschiedenis over het begin van het christelijk geloof in West-Europa. En dat is dan ook een buitengewoon mooie, avontuurlijke en alleen door Gods hand mogelijk gemaakte geschiedenis. Het is de wens van Anneke om door middel van dit in de vorm van een reisverhaal, c.q. roman, geschreven boek, deze geschiedenis voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. In het verhaal worden door de hoofdrolspeelster een aantal van de overblijfselen en plaatsen, waar die lang geleden geschiedenis zich heeft afgespeeld, bezocht en het is alsof wij, door haar ogen, die plaatsen ook bezoeken.

De titel van het boek zegt het ons al: Anneke wil de personen die in het begin van onze jaartelling door zoveel geloof, moed en liefde voor onze Here Jezus Christus werden gedreven, onder de aandacht brengen, in de spotlights zetten, ‘voor ’t Voetlicht’ brengen.

Het boek is verluchtigd met foto’s van de door de hoofdrolspeelster bezochte locaties, waarvan de meeste van de hand van Colin Stravers

Van harte aanbevolen.

Te verkrijgen via internet bij Bol.com.


Binnen de omlijsting van een verhaal, neemt de schrijfster de lezer mee naar verborgen en bijna vergeten aspecten van het vroege Christendom in West-
Europa. Haar doel is het prachtige en historisch waardevolle erfgoed van de Provence en Zuidwest-Engeland voor het voetlicht te brengen. Dit doet zij o.a. door het citeren van uitspraken van historici uit de eerste eeuw, die bewaard zijn gebleven in eeuwenoude manuscripten. Het was kardinaal Baronius, die rond 1500 in de bibliotheek van het Vaticaan een oud document ontdekte en dat openbaar maakte. Dit document vertelt over de aankomst in 37 na Chr. van een groep christelijke bootvluchtelingen vanuit Palestina. Deze groep bestond uit familie en vrienden van Jezus. Zij brachten als eersten de boodschap van het christelijke geloof in Europa en ondanks de gevaren en vervolgingen door de romeinse overheersing waaraan ze blootstonden, zetten ze hun werk voort. Vaak ten koste van hun eigen leven. In latere eeuwen kreeg deze bijzondere geschiedenis niet de eer die zij verdiende. Documenten raakten opnieuw in vergetelheid, geschiedkundige feiten werden voor diverse doeleinden ver
anderd. Respect en bewondering voor hen en om hun verhaal opnieuw onder de aandacht te brengen, hebben de auteur ertoe gebracht u de gelegenheid te geven dit prachtige erfgoed te herontdekken.

Over de strijd die toen werd gevoerd, werd, na baanbrekend werk in latere eeuwen, door enkele schrijvers gepubliceerd. Voor hen bleek het toen ook een strijd om de waarheid te kunnen ventileren. De waarheid zal altijd overwinnen!

Boek Voor 't Voetlicht

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments
  1. Marion

    Wat een geweldig mooi boek; Voor ‘t voetlicht.
    Zeer aan te bevelen, om de Bijbel nog beter te leren begrijpen. Bedankt voor de tip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *