De Troon van David

Is de Britse troon de Troon van David

Is de Britse troon de “Troon van David”, zoals sommigen beweren? Waarom noemt de HEERE God juist die troon de “Troon van God”? Hoe kwam hij van Jeruzalem terecht in het Engelse Londen? Bestaat er bijbels en historisch bewijsmateriaal dat onomstotelijk aantoont dat de Troon van David in de zesde eeuw vóór Christus overgebracht werd van het land Israël naar de Britse eilanden? En zo ja, hoe is dat dan gebeurd?

Fascinerend

Het is fascinerend om het spoor van de Britse Troon in de historie na te speuren! Van Engeland naar Schotland, vervolgens naar Ierland. En dan nog verder terug in de oudheid, naar het Koninkrijk van Juda!

Davids Troon in de profetieën

Het is echter onmogelijk om de werkelijk Goddelijke oorsprong van de Britse Troon te begrijpen, zonder eerst bepaalde bijbelse profetieën te verstaan. Meer dan 3500 jaar geleden hebben die profetieën al zeer secuur voorzegd: in de eerste plaats de opkomst en vervolgens de oneindigheid van de Dynastie van David. De belofte van God aan David aangaande een eeuwige Dynastie, een altijd blijvend Koningshuis, was een onvoorwaardelijke belofte.

Vergissing

Sommigen maken een vergissing en denken dat God in bijvoorbeeld Psalm 89:38-51 Zijn plechtige eed aan David teniet doet. Echter, zeer zeker niet! Vers 39 zegt wel dat God Zijn “gezalfde” verafschuwde, maar dat ging over koning Zedekia. God verwierp en verafschuwde de kroon van Zijn knecht (Zedekia), door deze op de grond te smijten. (Psalm 89:40) Dit gebeurde dus met koning Zedekia in ongeveer 586 vóór Christus – dat is meer dan vier eeuwen na de onherroepelijke belofte van de HEERE aan koning David.

Toen het Koninkrijk van Juda door de Babyloniërs werd verwoest, werd daarmee tegelijk de kroon van Zedekia ter aarde geworpen. De heerschappij die aan de scepter van Juda was bevestigd, verloor haar macht over die “Israëlieten”, die zich bevonden in het land Palestina. Dus over de “Joden” wonend in het land van Juda. Nebukadnezar “slachtte de zonen van Zedekia” (…) en “alle edelen van Juda”, waarna “hij de ogen van Zedekia verblindde” en hem als gevangene naar Babylon zond (Jeremia 39:6-7). Daar is hij later gestorven. (Jeremia 52:11)

God is trouw aan Zijn belofte

Maar God is getrouw. Hij hield Zijn eed aan David door de kroon van Zedekia mee te geven aan één van diens dochters genaamd Tamar Tephi (ook genoemd “Tea Tephi”). In dit artikel van de hand van Raymond F. McNair zullen we zien hoe God Zijn belofte aan koning David en zijn afstammelingen gestand deed door de dochters van Zedekia uit Palestina naar Egypte te zenden. (Jeremia 43:5-7) Enkele jaren later zouden zij op reis gaan naar de ver weg gelegen Britse eilanden, waar één van hen (Tamar Tephi) in het huwelijk zou treden met een Israëliet van koninklijken bloede, die in die dagen in Ierland woonde. De Troon van David kwam daardoor in eerste instantie terecht in Ierland. Lees het vervolg van deze prachtige geschiedenis in de pdf.

Raymond F. Mcnair (1930-2008) was evangelist bij de Worldwide Church of God.


Bekijk de PDF Davids-Dynastie

Is de Britse troon de Troon van David?

Is de Britse troon de Troon van David?

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.