Psalm 2

Het is belangrijk om te weten in welke periode we ons hier bevinden. Door alle tijden heen heeft men de HEERE tegengestaan en vijandig bejegend. Maar er zal een moment komen dat alle volkeren zich verzamelen en gezamenlijk in opstand komen tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Deze Gezalfde is onze HEERE Jezus Christus.

En aangezien er nog nooit zo’n grote wereldwijde, en demonstratieve opstand is geweest tegen de HEERE Jezus Christus, moet dit dus blijkbaar in de nabije toekomst plaatsvinden.

Namelijk:

Op de Dag des HEEREN.

Nee, niet op een zondag!

Lees verder in de PDF

Wil Leeuwenhage

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *